CERCA ACTIVITATS CONCRETES ...
Publicitat

Selecciona activitats infantils de Extraescolars a l´escola

Llista
Veure com a
Agenda activitats infantils. Petit Explorador
PARAULES CLAU
Agenda activitats infantils. Petit Explorador
ON?
Agenda activitats infantils. Petit Explorador
CATEGORIA
Agenda activitats infantils. Petit Explorador
Edat
(*Escriu 'BCN' per Barcelona ciutat)
Vinga! Busca
teatre
Extraescolars a l´escola Extraescolars a l´escola
Data: 30/06/2018
Edat: de 6 a 17 anys

Aquesta proposta vol portar a terme diverses activitats que tenen com a finalitat vincular el teatre amb l’educació, desenvolupant les capacitats dels infants i que treballin de manera interdisciplinària amb les arts escèniques dins l’escola.

 • La proposta pot estar adreçada a nens de totes les edats, adaptant per a cada nivell un tipus d’activitat o joc concret.
 • L’objectiu principal és treballar les arts escèniques des de diverses àrees del currículum a partir de la fusió entre la dansa i el teatre, que inclogui cançons; a més, s’introdueixen treballs realitzats en educació plàstica. Fins i tot, es poden fer màscares i aprendre coneixements en maquillatge perquè ells mateixos puguin caracteritzar al personatge que interpreten.
 • A partir d’aquí és convenient tenir en compte aquests dos aspectes:
  • La durada que es disposa per portar la proposta en pràctica.
  • La quantitat de nens/es que hi haurà en el grup i la seva edat.
 • Si la pràctica permet una durada llarga, primer de tot es treballarà amb els infants:
  • Jocs de percepció: visual, auditiva, espaial...
  • Jocs motors - expressius: expressió corporal, dansa, psicomotricitat...
  • Jocs d’imitació - representació: Titelles, pantomima, improvisació, ombres xineses...

El joc és la base de la dramatització, per aquest motiu els primers exercicis que es faran seran tots amb una temàtica similar, ja que se’l considera com a principal generador d’accions. En petits grups i amb l’ajuda d’objectes i música es porten a terme activitats per iniciar als nens a la dramatització.

Tot seguit s'entraria dins la línia argumental en la que es treballa una opció o, si és possible les dues:

 • L’Acció: improvisada o dirigida.
 • El text: Obra escrita o projecte oral.

En aquesta part, es poden portar a terme moltes accions en que els alumnes treballen de manera improvisada o, a partir de partitures en que hi ha una sèrie d’accions de manera guiada. Referent al text, també pot ser inventat pels alumnes petites representacions, o bé, una obra d’un autor en la que hi ha diverses escenes i personatges a representar.

Finalment, si s’ha treballat un projecte oral es podrà realitzar una representació com a joc dramàtic i si és obra escrita, forma part del que en diem teatre.

Si es fa teatre, es tracta de seguir una obra d’un autor, o bé inventada per ells mateixos en que s’han d’aprendre un text, un personatge, i realitzar diversos assajos perquè el conjunt de l’obra es pugui representar de manera coral.

 • La quantitat de nens/es també és important de saber ja que s’enfocarà el treball en petits grups que treballin de manera diferent o bé en gran grup si el total d’infants que hi ha en el taller és reduït.
 • Referent a l’edat, pot ser un grup en que hi hagi diferents edats. D’aquesta manera es pot fer grups heterogenis i donar certa responsabilitat als més grans. En aquesta agrupació la manera de treballar pot ser de petites escenes o una obra completa ja que els grans ajuden als petits.
 • Un cop se sap els infants que hi haurà i l’edat que tenen es programarà les sessions en funció a aquests dos aspectes. 
 • Les sessions poden ser una hora mínim, aconsellable hora i mitja amb petit descans. La quantitat de sessions, com ja s’ha comentat, dependrà de les condicions del grup i de la durada.
taller de maquillatge
Extraescolars a l´escola Extraescolars a l´escola
Data: 30/06/2018
Edat: de 10 a 17 anys

 

El maquillatge és una tècnica que s’utilitza per a caracteritzar el rostre amb la finalitat d’apropar-nos al màxim al personatge que volem interpretar o imitar.

El curs planteja una introducció del concepte maquillatge que proporcionarà informació prèvia per tal de situar aquesta tècnica dins el context. Entendre la realitat i facilitar unes claus bàsiques per posteriorment desenvolupar la pràctica.

Mitjançant diferents propostes i classes l’alumne tindrà un rol participatiu junt amb el professorat que el guiarà i assessorarà en tot moment.

Durant el curs es presentaran diferents imatges on es reflexionarà sobre el procediment més oportú en l’aproximació del personatge que vulguem caracteritzar o, simplement, ressaltar faccions. Les propostes de maquillatge que es porten a terme en un principi estaran marcades pel professor ja que així el ritme del taller no perd continuïtat.

L’objectiu és que els alumnes incrementin el seu potencial creatiu en el maquillatge entre els diferents exemples que se’ls mostri. També hi haurà cabuda per deixar anar la imaginació i fer provatures a criteri propi de l’alumne.

Al finalitzar el curs, s’espera que l’alumne obtingui un domini en les tècniques bàsiques del maquillatge, tot portant a terme una proposta final creativa personal.

Aquest curs inclou com a material un dossier que li servirà de guia, diversos productes i material. Aquestes eines li serviran al alumne per adquirir coneixements sobre els diferents mètodes de realització del maquillatge.

Les pràctiques s’orientaran al maquillatge de carnaval, fantasia, diferents animals, caracterització teatral, cicatrius, fantasia i postissos.

Es demana que sigui un grup parell ja que la manera de treballar és per parelles, en que en un primer moment posa en pràctica els coneixements un infant i tot seguit l’altre. I que no superin els 20 nens per grup.

<< Activitats infantils anteriors
Següents activitats infantils >>
Atenció client telèfons : 93 205 99 12 / 669 322 445
Petit Explorador © 2018 | C/ Doctor Roux, 54 08017 BARCELONA BCN | info@petitexplorador.com