CERCA ACTIVITATS CONCRETES ...
Avis legal

Tots els textes e imatges de Petit Explorador.com estan registrats en el Registre de la Propietat Intelectual (logotip, imatge, nom i serigrafia).

Ús de la web i dels seus continguts:

  • Està prohibit l’ús dels continguts de la web amb finalitats ilícites o nocives contre qualsevol persona o empresa.
  • Així mateix, està prohibida la reproducció, distribució o modificació sense l’autorització dels legítims titulars, dels seus continguts: informacions, textes, fotografies, imatges, dissenys, continguts audiovisuals i sonors, dels que s’ofereix una enumeració orientativa, no limitativa.
  • Està prohibida tota reproducció, cita o utilització amb finalitats publicitàries dels continguts o referències, amb aquesta finalitat utilitzant el domini de la pàgina.
  • Els realitzadors de la pàgina no es fan responsables, ni garantitzen la qualitat, ús, exactitut de la informació aportada o ideologia dels serveis i continguts dels hipervincles.
Atenció client telèfons : 93 205 99 12 / 669 322 445
Petit Explorador © 2018 | C/ Doctor Roux, 54 08017 BARCELONA BCN | info@petitexplorador.com